Struktura PIP

Marszałek Sejmu ustala statut Państwowej Inspekcji Pracy, określający jej organizację wewnętrzną oraz siedziby i zakres właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy.
Strukturę organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy tworzą: Główny Inspektorat Pracy, 16 okręgowych inspektoratów pracy, w ramach których funkcjonuj ą 43 oddziały, oraz Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu.

 

pip

 

 

Przy Głównym Inspektorze Pracy działają stałe organy opiniodawczo-doradcze:
• Kolegium Głównego Inspektora Pracy,
• Komisja Prawna Głównego Inspektora Pracy,
• Komisja Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Hi¬gieny Pracy w Rolnictwie,
• Rada Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.
Okręgowi inspektorzy pracy kierują działalnością okręgowych inspektoratów pracy oraz nadzorują działalność inspektorów pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *