Służba zdrowia

Pracownicy służby zdrowia są narażeni na wiele zagrożeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie i samopoczucie. Długie godziny pracy, praca zmianowa, fizycznie wymagających zadań, przemoc i narażenie na choroby zakaźne i szkodliwych substancji chemicznych są przykłady zagrożeń, które umieszczone tych pracowników na ryzyko choroby i kontuzji. Według Bureau of Labor Statistics, USA szpitale rejestrowane 253.700 obrażeń przy pracy i chorób zawodowych w 2011 roku, co jest związane z pracą 6,8 urazów i chorób na każde 100 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Poziom szkodliwości i chorób w szpitalach jest wyższy niż w budownictwie i produkcji – dwie branże, które tradycyjnie uważano za stosunkowo niebezpieczne. Occupational Health Safety Network (OHSN) to system nadzoru elektronicznego opracowany przez Narodowy Instytut Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (NIOSH), aby uwzględnić ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa wśród pracowników służby zdrowia. OHSN wykorzystuje istniejące dane aby usystematyzować ryzyko obrażeń i chorób wśród pracowników służby zdrowia.

Szpitale i inne zakłady opieki zdrowotnej mogą przesyłać dane, wypadku przy pracy, które już zbierają się do bezpiecznej bazy danych do analizy i porównywanie z innymi obiektami de-zidentyfikowane. NIOSH współpracuje z uczestników OHSN w identyfikacji i realizacji terminowych i ukierunkowanych interwencji. Moduły OHSN koncentrują się obecnie na trzy grupy wysokiego ryzyka i uniknięcia zdarzeń, które mogą prowadzić do urazów lub zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego wśród personelu służby zdrowia: urazów mięśniowo z działalności obsługi pacjenta; poślizgnięcia, potknięcia i spada; i przemocy w miejscu pracy. OHSN rekrutacja jest otwarta dla wszystkich placówkach służby zdrowia.

  1 comment for “Służba zdrowia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *