Sektor usług

Ponieważ liczba miejsc pracy w sektorze usług wzrósł w krajach rozwiniętych, coraz więcej miejsc pracy stały się siedzący tryb życia, przedstawiając inny szereg problemów zdrowotnych niż te związane z produkcją i sektorze surowcowym. Współczesne problemy, takie jak rosnące stopy otyłości i problemów związanych ze stresem w pracy, zastraszanie w miejscu pracy i przepracowania w wielu krajach jeszcze bardziej skomplikowane interakcje pomiędzy pracą i zdrowiem.

Według danych z NHIS-BHP 2010, niebezpieczne ekspozycje fizyczne / chemiczne w sektorze usług były niższe od średniej krajowej. Z drugiej strony, potencjalnie szkodliwe cechy psychospołeczne organizacji pracy i narażenia w miejscu pracy były stosunkowo powszechne w tym sektorze. Wśród wszystkich pracowników w sektorze usług, 30% doświadczyło niepewności zatrudnienia w 2010 roku, 27% pracowało niestandardowych zmian (nie regularne przesunięcia dni), 21% miało niestandardowych form pracy (nie były regularne stałych pracowników).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *