Kategoria: Rolnictwo

Rolnictwo

Pracownicy rolnictwa są często narażeni na ryzyko urazów związanych z pracą, choroby płuc, wywołane hałasem – utratę słuchu, choroby skóry, a także niektórych nowotworów związanych z używaniem substancji chemicznych lub długotrwałego przebywania na słońcu. Na uprzemysłowionych gospodarstw, urazy często wiąże się z wykorzystaniem maszyn rolniczych.Najczęstszą przyczyną śmiertelnych obrażeń rolnych w Stanach Zjednoczonych jest najazdy ciągników, których można uniknąć poprzez zastosowanie… Read more →