Kategoria: DZIAŁ VI Przepisy przejściowe i końcowe

DZIAŁ VI Przepisy przejściowe i końcowe

DZIAŁ VI Przepisy przejściowe i końcowe   § 116. Przepisy § 27 ust. 2 rozporządzenia oraz § 14 ust. 2 i 3, § 23 ust. 4, § 28 i § 37 ust. 2 załącznika do rozporządzenia nie dotyczą zakładów pracy powstałych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, natomiast przepisy § 55 ust. 1 i 2 rozporządzenia nie dotyczą maszyn, w… Read more →