Kategoria: DZIAŁ II Obiekty budowlane i teren zakładu pracy

DZIAŁ II Obiekty budowlane i teren zakładu pracy

DZIAŁ  II Obiekty budowlane i teren zakładu pracy § 3. Budynki i inne obiekty budowlane, w których znajdują się pomieszczenia pracy, powinny być zbudowane i utrzymywane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych. § 4. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy wykonane i oznakowane, zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, drogi komunikacyjne i transportowe, zwane dalej… Read more →