Kategoria: Odzież ochronna

Ja wygląda nadzór rynku środków ochrony indywidualnej

Można skierować wyrób na badania nie tylko bez weryfikacji dokumentów takich jak dokumentacja techniczna, instrukcja użytkowania, czy certyfikat oceny typu (dla środków ochrony indywidualnej kat. II i III.), ale również w sytuacji, gdy kontrola dokumentów wypadnie pozytywnie. Podejmowanie takich decyzji leży w gestii tylko i wyłącznie organu wyspecjalizowanego. Może on podjąć takie działania na podstawie otrzymanej skargi, analizy wypadków przy… Read more →