Kategoria: Historia

Historia BHP

W EUROPIE Badania i regulacji bezpieczeństwa i higieny pracy są stosunkowo nowym zjawiskiem. Jak ruchy pracy powstała w odpowiedzi na obawy pracowników w wyniku rewolucji przemysłowej, zdrowie pracownika wpisana uwagę jako kwestia zarobkowej. W roku 1833, HM inspektoratu powstał w Wielkiej Brytanii w zakresie kompetencji do wglądu fabryki i zapewnienia zapobiegania urazom do dzieci pracowników tekstylnych. W roku 1840 Komisja… Read more →