Kategoria: Definicja BHP

Definicja BHP

Bezpieczeństwa i higieny pracy może być ważna z powodów moralnych, prawnych i finansowych. W systemach prawnych common law, pracodawcy mają wspólny obowiązek ścigania (co odzwierciedla podstawowy obowiązek moralny) do podjęcia starań o bezpieczeństwo swoich pracowników, Prawo Statut może opierać się na tym, aby nakładać dodatkowe ogólne obowiązki, wprowadzenie szczególnych obowiązków i tworzyć organów rządowych z kompetencji do regulowania kwestii bezpieczeństwa… Read more →