Kategoria: Analiza BHP w firmie

Analiza stanu bhp w firmie

Jak poprawnie wykonać okresową analizę stanu bhp w firmie? Jakie elementy powinna ona zawierać, aby umożliwić pracodawcy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy? W jakiej formie należy dokonać analizy stanu bhp? Obowiązkiem służby bhp jest sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bhp zawierających propozycje działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy. Prawidłowo… Read more →