Definicja BHP

Bezpieczeństwa i higieny pracy może być ważna z powodów moralnych, prawnych i finansowych. W systemach prawnych common law, pracodawcy mają wspólny obowiązek ścigania (co odzwierciedla podstawowy obowiązek moralny) do podjęcia starań o bezpieczeństwo swoich pracowników, Prawo Statut może opierać się na tym, aby nakładać dodatkowe ogólne obowiązki, wprowadzenie szczególnych obowiązków i tworzyć organów rządowych z kompetencji do regulowania kwestii bezpieczeństwa w miejscu pracy: szczegóły tego będą się różnić od jurysdykcji.  Dobre praktyki w zakresie bhp może również zmniejszyć szkodę pracowników i koszty chorób związanych, w tym opieki medycznej, zwolnień lekarskich i kosztów świadczeń niepełnosprawność.

 

Od 1950 roku, Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) mają wspólną definicję higieny pracy. . Zostało ono przyjęte przez Wspólny Komitet WHO / MOP ds. Ochrony Zdrowia na pierwszej sesji w 1950 r. i zmienionej w jej dwunastej sesji w 1995 r. definicja brzmi:

„Higiena pracy powinny mieć na celu: promocję i utrzymanie najwyższego stopnia fizycznego, psychicznego i społecznego samopoczucia pracowników we wszystkich zawodach; zapobiegania wśród pracowników odstępstw od zdrowia spowodowanych warunkami pracy, ochrona pracowników w ich zatrudnienia z zagrożeń wynikających z czynników niekorzystnych dla zdrowia, wprowadzenie i utrzymanie pracownika w środowisku pracy, dostosowanych do jego możliwości fizjologiczne i psychologiczne, oraz, podsumowanie, dostosowania pracy do człowieka i każdego człowieka do jego pracy.

„Główny nacisk w higieny pracy jest na trzech różnych celów: (i) utrzymanie i promocja zdrowia pracowników i zdolności do pracy, (ii) poprawa środowiska pracy i pracy, aby stać się sprzyjające dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz (iii) rozwój organizacji pracy i kultury pracy w kierunku, który wspiera zdrowie i bezpieczeństwo w ​​pracy iw ten sposób przyczynia się także pozytywnego klimatu społecznego i sprawnego działania i może zwiększyć produktywność przedsiębiorstw. pojęcie kultury pracy ma w tym kontekście oznacza odzwierciedleniem podstawowych systemów wartości przyjętych przez dane przedsiębiorstwo. Taka kultura znajduje odzwierciedlenie w praktyce w systemach zarządzania, polityki personalnej, zasad uczestnictwa, polityk szkoleniowych oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem. „

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *