Budownictwo

Budownictwo jest jedną z najbardziej niebezpiecznych zawodów na świecie, ponosząc więcej ofiar śmiertelnych przy pracy niż w jakimkolwiek innym sektorze, zarówno w Stanach Zjednoczonych oraz w Unii Europejskiej.  W 2009 r., ze skutkiem śmiertelnym wypadek przy pracy wśród pracowników budowlanych w Stany Zjednoczone były prawie trzy razy, że dla wszystkich pracowników. Upadki są jedną z najczęstszych przyczyn śmiertelnych i innych niż śmiertelne obrażenia wśród pracowników budowlanych. Odpowiednie urządzenia zabezpieczające takie jak taśmy i barierki i procedur, takich jak zabezpieczenie drabin i kontroli rusztowania może ograniczyć ryzyko wypadków przy pracy w budownictwie. Ze względu na fakt, że wypadki mogą mieć katastrofalne skutki dla pracowników, jak i organizacji, to ma ogromne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników i przestrzegania wymagania konstrukcyjne HSE. Przepisy bezpieczeństwa w budownictwie Zdrowie i obejmuje wiele zasad i przepisów. Na przykład rola Budownictwo Projekt Management (CDM) jako wymogu koordynator został na celu poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu.

W roku 2010 National Health Interview Survey Suplement Higieną Pracy (NHIS-BHP) określił czynniki organizacji pracy i psychospołeczne i chemiczne / fizyczne ekspozycje zawodowe, które mogą zwiększać pewne zagrożenie dla zdrowia. Wśród wszystkich amerykańskich pracowników w sektorze budownictwa, 44% miało nietypowe formy zatrudnienia (nie były regularne stałych pracowników), w porównaniu do 19% wszystkich pracowników w Stanach Zjednoczonych, 15% miało pracę czasową w porównaniu do 7% wszystkich pracowników w USA i 55% doświadczony niepewność zatrudnienia w porównaniu do 32% wszystkich pracowników w Stanach Zjednoczonych. Wskaźniki rozpowszechnienia dla narażenia na zagrożenia fizyczne / chemiczne były szczególnie wysokie w sektorze budowlanym. Wśród pracowników niepalących, 24% pracowników budowlanych były narażone na bierne palenie, podczas gdy tylko 10% wszystkich pracowników w USA były narażone. Inne zagrożenia fizyczne / chemiczne o wysokim wskaźniku występowania w budownictwie były często pracy na zewnątrz (73%) oraz częste narażenie na pary, gazu, pyłu lub oparów (51%).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *