Ochrona pracy kobiet

Przepisy Kodeksu pracy (art. 176 kp [2]) zakazują zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Szczegółowy wykaz tych prac zawiera rozporządzenie.
Zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia ma charakter bezwzględny, co oznacza, że przy pracach wymienionych w wykazie nie można zatrudniać kobiet nawet za ich zgodą.

 
Jakie prace zaliczone są do prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet?
Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet obejmuje prace:
• związane z wysiłkiem fizycznym, transportem ciężarów i wymuszoną pozycją ciała,
• w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym,
• w hałasie i drganiach,
• pod ziemią, poniżej powierzchni gruntu i na wysokości,
• w podwyższonym i obniżonym ciśnieniu,
• w narażeniu na działanie substancji chemicznych,
• w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
• narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych,
• grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi.
Część prac wymieniona w wykazie jest całkiem wzbroniona w okresach, gdy zdrowie kobiety podlega szczególnej ochronie to znaczy w okresie ciąży i w okresie karmienia.
Kobiety w ciąży mogą pracować przy obsłudze monitorów ekranowych do 4 godzin na dobę.
Pracodawca ma obowiązek sporządzić wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, które występują w jego zakładzie (art. 1041 [2]). Wykaz też powinien być zawarty w regulaminie pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *