Zagrożenia w miejscu pracy

Zagrożenia w miejscu pracy
Mimo, że praca daje wiele korzyści gospodarczych i innych, szeroki wachlarz zagrożeń w miejscu pracy również stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Te obejmują, ale nie są do nich ograniczone, „substancji chemicznych, czynnikami biologicznymi czynnikami fizycznymi, niekorzystne warunki ergonomiczne, alergeny złożoną sieć ryzyka bezpieczeństwa” i szerokiego zakresu czynników psychospołecznych ryzyka.

Zagrożenia fizyczne i mechaniczne 

Zagrożonej pracowników bez odpowiedniego sprzętu bezpieczeństwa
Zagrożenia fizyczne są częstym źródłem urazów w wielu gałęziach przemysłu. Są to chyba nieuniknione w wielu gałęziach przemysłu, takich jak budownictwo i górnictwo, ale z czasem ludzie opracowali metody i procedury w celu zarządzania ryzykiem zagrożeń fizycznej w miejscu pracy bezpieczeństwa. Praca dzieci mogą stwarzać szczególne problemy.

Upadki są najczęstszą przyczyną urazów i wypadków śmiertelnych przy pracy, zwłaszcza w budownictwie, wydobycia, transportu, służby zdrowia i budownictwa czyszczenia i konserwacji.

Warsztaty specjalizujące się w produkcji i spawania elementów muszą wyposażyć pracowników w środki ochrony osobistej (PPE) zgodnie z ustawą z 1992. To jest obowiązek pracodawcy do zapewnienia „wszystkie urządzenia (w tym odzieży zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi), który ma być noszenia lub trzymania przez osobę w pracy, która chroni go przed jednym lub większą liczbą zagrożeń dla jego bezpieczeństwa i zdrowia „. W produkcji i spawania warsztatu pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia ochronę twarzy i oczu, obuwie ochronne, kombinezony i inne niezbędne środki ochrony indywidualnej.

Maszyny są powszechne w wielu gałęziach przemysłu, w tym przemysłu, górnictwa, budownictwa i rolnictwa,  i mogą być niebezpieczne dla pracowników. Wiele maszyn obejmować ruchomych części, ostre krawędzie, gorących powierzchni i innych zagrożeń z potencjału zgnieść, palić, cięcie, ścinanie, ukłucie lub w inny sposób uderzać czy rany pracowników stosowane w sposób niebezpieczny, jeśli istnieje.  Różne środki bezpieczeństwa w celu zminimalizowania tych zagrożeń, w tym procedury konserwacji maszyn. Maszyny są często pośrednio przyczyną zabitych i rannych pracowników, np. w przypadkach, w których pracownik ślizga się i upada, prawdopodobnie na ostre lub ostrego przedmiotu.Sektor transportu niesie wiele zagrożeń dla zdrowia kierowców handlowych, też, na przykład od wibracji, długie okresy siedzi, stres w pracy i wyczerpanie. Problemy te występują w Europie, ale w innych częściach świata, sytuacja jest jeszcze gorsza.

W przestrzeniach zamkniętych, również stanowią zagrożenie pracy. Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy definiuje „zamkniętej przestrzeni” jako posiadające ograniczone otwory na wejściu i wyjściu oraz niekorzystnej wentylacji naturalnej, i który nie jest przeznaczony do ciągłego zajmowania pracowników. Obowiązuje tego rodzaju mogą obejmować zbiorników, komór statku, kanalizacji, kanałów i rurociągów.  zamkniętych przestrzeniach może stanowić zagrożenie nie tylko dla pracowników, ale również dla ludzi, którzy starają się je uratować.

Hałas zawiera również dość powszechne zagrożenie w miejscu pracy: utrata słuchu pracy jest najczęściej uraz związany z pracą w Stanach Zjednoczonych, 22 milionów pracowników narażonych na hałas niebezpiecznych w pracy i szacuje 242.000.000 dolarów wydaje się rocznie na odszkodowania pracownika dla słuchu strat [18]. Hałas nie jest jedynym źródłem utraty słuchu pracowników; narażenie na działanie substancji chemicznych, takich jak rozpuszczalniki aromatyczne i metali, w tym ołów, arsen i rtęć może również spowodować utratę słuchu.

Ekstremalne temperatury mogą również stanowić zagrożenie dla pracowników. Stres cieplny może spowodować udar cieplny, wyczerpanie, skurcze oraz wysypki. Ciepła może również mgłą okulary ochronne lub spowodować spocone dłonie lub zawroty głowy, z których wszystkie zwiększają ryzyko innych urazów. Pracownicy w pobliżu gorących powierzchni lub pary są również na ryzyko oparzenia. [20] Odwodnienie może również wynikać z nadmiernej ekspozycji na ciepło. Stres zimna stwarza również zagrożenie dla wielu pracowników. Wrażliwość na zimno lub bardzo niskich temperaturach może prowadzić do hipotermii, odmrożeń, rowy pieszo lub odmrożenia.

Energia elektryczna stanowi zagrożenie dla wielu pracowników. Urazy elektryczne można podzielić na cztery typy:. Śmiertelne porażenie prądem, porażenia prądem, oparzenia, i upadków spowodowanych przez kontakt z energii elektrycznej

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *