Rolnictwo

Pracownicy rolnictwa są często narażeni na ryzyko urazów związanych z pracą, choroby płuc, wywołane hałasem – utratę słuchu, choroby skóry, a także niektórych nowotworów związanych z używaniem substancji chemicznych lub długotrwałego przebywania na słońcu. Na uprzemysłowionych gospodarstw, urazy często wiąże się z wykorzystaniem maszyn rolniczych.Najczęstszą przyczyną śmiertelnych obrażeń rolnych w Stanach Zjednoczonych jest najazdy ciągników, których można uniknąć poprzez zastosowanie rolki na konstrukcji zabezpieczających, które ograniczają ryzyko urazu w przypadku ciągnik przewraca się. Pestycydy i inne środki chemiczne stosowane w Gospodarka może być również niebezpieczne dla zdrowia pracowników, i pracowników narażonych na pestycydy mogą wystąpić choroby lub wady płodu.  W branży, w której rodziny, w tym dzieci, często pracują razem z ich rodzinami, rolnictwo jest częstym źródłem urazów i chorób zawodowych wśród młodszych pracowników. Najczęstsze przyczyny urazów śmiertelnych wśród młodych robotnika rolnego obejmują utonięcia, maszyny i wypadków samochodowych-motoryczne.

2010 NHIS-BHP znaleziono podwyższony wskaźnik rozpowszechnienia kilku ekspozycji zawodowych w sektorze rolnym, leśnym i połowowym sektora, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie. Pracownicy ci często pracowali długie godziny. Częstotliwość występowania pracy dłuższej niż 48 godzin tygodniowo, wśród pracowników zatrudnionych w tych branżach wyniosła 37%, a 24% pracuje więcej niż 60 godzin tygodniowo. Wśród pracowników w tych branżach, 85% często pracował na zewnątrz, w porównaniu do 25% wszystkich pracowników w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo, 53% często były narażone na działanie oparów, gazów, pyłów lub oparów, w porównaniu do 25% wszystkich pracowników w Stanach Zjednoczonych .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *