Kategoria: Obowiązki pracownika

Prawa i obowiązki pracownika

W dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikowi przysługuje prawo do: • powstrzymania się od wykonywania pracy – powiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego – w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom.   Jeżeli powstrzymanie się od… Read more →